DEFINITII KPI – KRI: ADMINISTRATIE LOCALA

 1. Indicatorii de Performanta (Key Performance Indicators) reflecta elemente operationale privitoare la modul in care se desfasoara activitatea unei companii, cat de bine realizeaza aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie sa analizeze zonele care conduc in mod direct afacerea spre obiectivele stabilite si nu se refera la a masura obiective finale, ci la performanta actiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
 2. Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) ofera o imagine de ansamblu asupra rezultatelor actiunilor, asupra progreselor realizate in atingerea obiectivelor companiei, indicand doar efectele masurilor aplicate, nu si cauzele acestora.

Este importanta urmarirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, insa nu se va putea sti ce anume a determinat/ impiedicat atingerea obiectivelor daca nu sunt monitorizate activitatile necesare indeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanta. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obtine o imagine a relationarilor intre diferite activitati realizate zilnic si efectele lor.

INDICATORII PREZENTATI MAI JOS AU CARACTER RELATIV GENERAL, PENTRU A ASIGURA UN NIVEL EXTINS DE APLICABILITATE !

ADMINISTRATIE  LOCALA

OPERATIONAL

NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
Crestere Nr parteneriate de responsabilitate sociala cu institutii private (%)100 X (Nr de contracte parteneriat CSR cu institutii private incheiate in perioada de raportare - Nr de contracte parteneriat CSR cu institutii private incheiate in perioada de referinta)/ Nr de contracte parteneriat CSR cu institutii private incheiate in perioada de referinta
Eficienta solutionare cereri despagubiri (%)100 X Nr cereri despagubiri primite si solutionate in perioada de analiza / Nr cereri despagubiri primite in perioada de analiza
Grad de acoperire titluri de proprietate eliberate (%)100 X Nr titluri de proprietate eliberate pana la data de raportare/ Nr de proprietati pe care se pot elibera titluri de proprietate
Impozite locale colectate in termen (%)100 X Valoare impozite totale colectate la termen la data de analiza (de la persoane fizice si juridice)/ Valoare totala impozite planificate de colectat pana la data de analiza
Nr evenimente culturale/1000 locuitoriNr evenimente culturale organizate in perioada de raportare/ Populatia reala X 1000
Nr mediu zile de procesare autorizatii de tipul ”X”Suma numarului de zile aferente eliberarii autorizatiilor de tipul ”X” in perioada de raportare/ Nr total de autorizatii de tipul ”X” emise in perioada de raportare
Nr persoane despagubite din cele pe listele de asteptare retrocedari (%)100 X Nr persoane care au fost despagubite in perioada de raportare/ Nr total persoane aflate pe listele de asteptare retrocedari terenuri la data de raportare
Numar de audiente cu cetatenii/reprezentant imputernicitNr de audiente in perioada de analiza / Nr de persoane imputernicite sa deruleze audiente
Timp de lucru neproductiv/angajat (ore)Numarul total de ore alocate in activitati neproductive pe total angajati/ Numarul de angajati care au pontat in perioada de analiza
NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
Cheltuieli pe cap de locuitor pentru curatarea/dezapezirea strazilorValoare totala cheltuieli alocate curateniei stradale/dezapezirii in perioada de raportare/ Numarul de locuitori cu domiciliul in zona monitorizata
Cheltuielile medii de reabilitare a drumurilor pe km reabilitatValoare totala cheltueli cu reabilitare drumurilor in perioada de raportare/ Numarul total de km de drum reabilitat
Cheltuielile medii intretinere drumuri/kilometru de retea de drumuri Valoare totala cheltueli cu intretinerea drumurilor in perioada de raportare/ Numarul total de km de drum intretinut
Impozite pe proprietate platite la timp (%)100 X Valoare impozite pe proprietate platite la timp pana la data de analiza (de la persoane fizice si juridice)/ Valoare totala impozite de acest tip ce trebuie colectatate pana la acea data
Incadrare in planul de reabilitate (%)100 X Numar cladiri cu realibitare finalizata la data de raportare/ Nr total de cladiri planificate pentru reabilitare pana la data de raportare
Monumente care primesc servicii de intretinere (%)100 X Numarul monumentelor care figureaza cu servicii de intretinere la data de raportare/ Nr total de monumente aflate in inventarul zonei monitorizate
Nivel de suficienta a spatiilor de parcareNumarul de parcari disponibile/numarul de autoturisme inmatriculate in zona de raportare
Numarul de infractiuni/incidente la 1000 locuitoriNr infractiuni sau incidente de siguranta publica / Populatia reala * 1000
Pondere spatii publice modernizate in ultimii x ani (%)100 X Suprafata spatii publice modernizate (mp) in perioada target / Suprafata totala spatii publice in perioada de referinta
Populatie cu acces la apa curenta (%)100 X Nr locuitori cu acces la apa curenta existenti in evidenta la data de raportare/ Nr total locuitori cu domiciliul in zona monitorizata
Procent cetateni satisfacuti de curatenia orasului (%)100 X Numar cetateni satisfacuti de curatenia orasului/ Nr total cetateni chestionati
Procent cetateni satisfacuti de siguranta in spatiile publice (%)100 X Numar cetateni satisfacuti de siguranta in spatiile publice/ Nr total cetateni chestionati
Suprafata spatii verzi/locuitor (mp/loc)Arie totala suprafete spatii verzi din zona monitorizata, la data de raportare/ Nr total locuitori cu domiciliul in acea zona, aflati in evidenta la data de raportare

  Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

  Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

  Numele companiei*

  Numele si Prenume*

  Functie*

  Adresa de email*

  Telefon*

  Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

  MANAGEMENT PUBLIC

  NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
  Evolutia venitului mediu / angajat (%)100 X (Venit mediu pe angajat in perioada de raportare - Venit mediu pe angajat in perioada de referinta) /Venit mediu pe angajat in perioada de referinta
  Grad de implementare a initiativelor strategice (%)100 X Numarul initiativelor strategice planificate si aflate in curs de implementare/ Numarul total de initiative strategice planificate
  Nivel de crestere a performantei companiei (%)100 X Numarul indicatorilor setati in sistemul de monitorizare ale caror valori au avut o evolutie pozitiva in perioada analizata fata de cea de referinta/ Numarul total al indicatorilor din sistemul de monitorizare
  Nivel de descrestere a performantei companiei (%)100 X Numarul indicatorilor setati in sistemul de monitorizare ale caror valori au avut o evolutie negativa in perioada analizata fata de cea de referinta/ Numarul total al indicatorilor din sistemul de monitorizare
  Nivel de urmarire a obiectivelor strategice (%)100 X Numarul indicatorilor setati in sistemul de monitorizare care evalueaza aspecte legate de obiectivele strategice/ Numarul total al indicatorilor din sistemul de monitorizare
  Procent realizare venituri bugetate (%)100 X Valoare venituri realizate in perioada de raportare/ Valoare venituri planificate
  Plata cu anticipatie a obligatiilor fiscale (%)100 x Valoare incasari obligatii fiscale platite anticipat / Total obligatii fiscale incasate
  Randamentul investitiilor - ROI (%)100 X (Venit obtinut in urma investitiei – Valoarea investitiei) / Valoarea investitiei
  Termen de plata mediu plati furnizori (zile)Termen mediu de plata catre furnizori. Nr mediu de zile in care se face plata catre furnizori fata de data facturarii. Cumulare date calculate la nivel de furnizor si categorie factura : ∑ [valoare plata X (data plata- data factura)]/ valoare plata totala catre furnizor
  Timpul mediu de rezolvare a problemelor de managementNr de unitati de timp necesare rezolvarii problemelor manageriale in perioada de raportare / Nr total probleme gestionate
  Vechime medie debite contribuabili (zile)Nr mediu zile iesite din scadenta fata de termenul de plata(la nivel de persoane fizice si juridice). Cumulare date calculate la nivel de contribuabil si factura: ∑ [valoare sold total X (data de referinta- data scadenta)]/ valoare sold total contribuabuli. Data de referinta- data la care se calculeaza indicatorul
  NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
  Grad concentrare portofoliu contribuabili (x% venituri)100 X Nr de contribuabili care au reprezentat primii x% (ex. 25% calculat cu pondere cumulata descrescatoare) din valoarea totala a veniturilor in perioada de raportare/ Numarul total de contribuabili de la care s-au realizat incasari in acea perioada
  Grad de cunoastere a brand-ului (%)100 X Nr pers care recunosc sau identifica brand-ul firmei/Nr persoane chestionate
  Grad de indatorare (%)100 X Valoarea totala a datoriilor la data de raportare/ Valoarea totala a activelor
  Nivelul de satisfactie a angajatilor (scor evaluare)Suma indicilor de satisfactie/Nr de angajati chestionati
  Procent obiective indeplinite (%)100 X Numarul total al obiectivelor realizate in cadrul tuturor initiativelor derulate in perioada de raportare/ Numarul total al obiectivelor setate in cadrul tuturor proiectelor derulate in perioada respectiva
  Procent proiecte profitabile (%)100 X Numarul proiectelor care au generat venit derulate in perioada de raportare si finalizate la data raportarii/ Numarul total de proiecte derulate si finalizate in perioada respectiva
  Venit mediu pe angajat (RON)Valoarea totala a venitului la nivel de institutie generat in perioada de analiza/ Numarul total echivalent angajati full time in perioada respectiva
  Venit mediu pe contribuabil (RON)Valoarea totala a veniturilor ordinare generate in perioada de analiza/ Numarul total de contribuabili din perioada respectiva

   Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

   Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

   Numele companiei*

   Numele si Prenume*

   Functie*

   Adresa de email*

   Telefon*

   Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

   MARKETING

   NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
   Eficacitatea campaniei de marketing (%)100 x Nivelul de incredere/transparenta perceput de cetateni in raport cu institutia publica dupa efectuarea campaniei (evaluat pe baza de chestionar) - Nivelul de incredere/transparenta perceput de cetateni in raport cu institutia publica inainte de efectuarea campaniei (evaluat pe baza de chestionar)
   Eficienta efortului de marketing (%)100 X Valoarea incasarilor de obligatii fiscale generate de eforturile de marketing (in perioada X/ zona geografica Y)/ Total cheltuieli de marketing pe perioada/zona analizata
   Evolutie nr campanii de crestere a increderii cetatenilor in institutie fata de perioada anterioara (%)100 X (Numarul de campanii de crestere a increderii cetatenilor in institutie desfasurate in perioada de analiza - Numarul de campanii de acest tip derulate in perioada de referinta)/ Numarul de campanii de acest tip derulate in perioada de referinta)
   Evolutie venituri ca efect al campaniei (%)100 X (Valoare incasari obligatii fiscale realizate in perioada de analiza, post-campanie- Valoare incasari obligatii fiscale realizate in perioada de referinta, inainte de campanie) / Valoare incasari obligatii fiscale realizate in perioada de referinta, inainte de campanie
   Nr campanii de marketing pe canale mediaNumarul total al campaniilor de marketing derulate in perioada de analiza pe tip de canale media utilizate
   Nr de iesiri PR pe perioadaNumar de iesiri in mass media in perioada de analiza
   Nr campanii de promovareNumarul total a campaniilor de promovare implementate in perioada de raportare
   Numarul de instrumente folosite pentru comunicarea mesajelor companieiNumarul total de instrumente de promovare utilizate de companiei in perioada de raportare
   Participari la evenimente de profilNumarul total de participari la targuri, conferinte si evenimente de profil
   Procent plati anticipate generate prin campanii de crestere a increderii cetatenilor (%)100 X Valoare incasari anticipate ale obligatiilor fiscale inregistrate ca urmare a derularii campaniei -Valoare incasari anticipate ale obligatiilor fiscale inregistrate inainte de derularea campaniei/ Valoare incasari anticipate ale obligatiilor fiscale inregistrate inainte de derularea campaniei
   NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
   Cheltuieli medii de marketing pe contribuabil (RON)Valoare cheltuieli de marketing la nivel de campanie/ Numarul contribuabililor vizati in campania respectiva
   Contributie in venituri top 10 contribuabili (%)100 X Valoarea incasari provenite de la primii 10 clienti clienti/ Valoarea incasarilor totale obtinute in cadrul campaniei
   Evolutia numarului de vizualizarii a paginii web a firmei (%)100 X (Nr de vizualizari ale paginii web dupa desfasurarea campaniei - Nr. de vizualizari ale paginii web inainte de desfasurarea campaniei) / Nr de vizualizari ale paginii web inainte de desfasurarea campaniei
   Grad de incredere in institutie (scor evaluare)Numarul de respondenti chestionati (cetateni) cu un nivel ridicat de incredere in institutie / Numarul total de respondenti participanti la cercetare
   Grad de realizare evenimente media planificate (%)100 X Nr evenimente media realizate in perioada de analiza (inclusiv conferinte de presa) / Nr evenimente media planificate in perioada de analiza (inclusiv conferinte de presa)
   Nivelul de satisfactie al contribuabililor care asigura x % din incasari (scor evaluare)100 X Suma indicilor de satisfactie/nr de clienti chestionati - din cei care asigura X % din valoarea incasarilor aferente unei campanii, in perioada de raportare
   Pondere canal media in total cheltuieli de campanie (%)100 X Valoarea cheltuielilor alocate la nivel de canal media/ Valoare totala cheltuieli aferente campaniei evaluate
   Randament investitii de marketing (%)100 X (Incasari realizate in urma campaniei - costurile totale ale campaniei)/ costurile totale in campanie(cu resurse umane, timp, echipamente, etc)

    Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

    Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

    Numele companiei*

    Numele si Prenume*

    Functie*

    Adresa de email*

    Telefon*

    Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

    SOCIAL MEDIA

    NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
    Aprecieri ale PROSPECTILOR pentru postarile din social media, pe canal social mediaNr total de aprecieri ale postarilor din social media oferite de PROSPECTII care se incadreaza in segmentul tinta, in perioada de raportare
    Aprecieri noi ale paginilor social mediaNumarul de aprecieri suplimentare ale paginilor social media pe perioada de raportare
    CPA (cost pe achizitie sau cost pe actiune)Valoarea totala a costurilor / Nr de persoane care solicita informatii in urma vizualizarii
    Evolutia bugetului de social media100 X (Valoarea bugetului de marketing social media in perioada de raportare -Valoarea bugetului de marketing social media in perioada de referinta)/ Valoarea bugetului de marketing social media in perioada de referinta
    Nr postari organice in social mediaNr total de postari organice (nesponsorizate/neplatite) ale companiei in retele de socializare, in perioada de raportare
    Nr postari sponsorizate in social mediaNr total de postari sponsorizate (platite) de companie pe retele de socializare (Facebook Ads, Linkedin Ads, Twitter Ads) in perioada de raportare
    ROI (return of investment) pentru canalele social media (%)100 X Veniturile generate de eforturile social media in perioada de raportare/ Total costuri social media in perioada de raportare
    Structura efortului de social media (%)100 X Numarul postarilor pe categorie de retea sociala (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc.) in perioada de raportare / Numarul total al postarilor din perioada de raportare
    Timp mediu de raspuns la postari social mediaSuma unitatilor de timp necesare pentru ca un reprezentant al companiei sa raspunda la solicitarile si comentariile publicului din social media / Numar total de raspunsuri in urma solicitarilor primite
    NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
    Indice de comparabilitate in social media cu competitia directaΔ Aprecieri pagina companie vs Δ Aprecieri pagina competitor direct in perioada de referinta
    Mentionari de brand in retelele social mediaNumarul de tag-uri ale brand-ului(companiei) in postarile persoanelor care urmaresc compania pe canalele social media
    Nivelul mediu de impact al postarilor pe canal social mediaNr vizualizari unice ale postarilor (organice si sponsorizate) pe canal social media, in perioada de raportare / Nr total postari realizate in perioada de raportare
    Numarul mediu de vizualizari pe postare social mediaNumarul total al vizualizarilor pentru postarile din retelele social media, inregistrate in perioada de raportare / Numarul total de postari in retelele social media, in perioada de raportare
    Numarul persoanelor care urmaresc canalul X de social mediaNumarul total al persoanelor care urmaresc retelele social media ale companiei (pe categorie de retea) in perioada de raportare
    Pondere trafic din social media (%)100 X Volum trafic pe site-ul companiei provenit din retelele social media in perioada de raportare / Volum total trafic inregistrat de site in perioada de raportare
    Rata comentariilor (%)100 X Numarul total de comentarii inregistrate de postarile pe canalele social media in perioada de raportare / Numar total de postari in perioada de raportare
    Rata de amplificare a postarilor (%)100 X Numar total de distribuiri ale postarilor in perioada de raportare/ Numar total de persoane care vizualizeaza postarile in perioada de raportare
    Rata de click pe postare (%)100 X Numarul total de click-uri pe postare/Numarul total de afisari ale postarii
    Rata de crestere a audientei (%)100 X (Nr total de membrii in perioada de raportare - Nr total de membrii in perioada de referinta) / Nr total de membrii in perioada de referinta
    Rata de engagement a prospectilorNr total de click-uri, aprecieri si distribuiri / Nr total de fani (followeri) in perioada de raportare
    Rata de retentie a fanilor in social media (%)100 X (Nr de fani la sfarsitul perioadei de raportare - Nr de fani atrasi in perioada de raportare) / Nr de fani la inceputul perioadei de raportare
    Rentabilitatea costurilor de postare (%)100 X Total venituri generate de postari sponsorizate in perioada de raportare / Total costuri cu postarile sponsorizate in perioada de raportare

     Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

     Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

     Numele companiei*

     Numele si Prenume*

     Functie*

     Adresa de email*

     Telefon*

     Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

     CALITATE

     NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
     Grad de implicare a angajatilor in imbunatatirea proceselor (%)100 X Numarul total de ore alocat de angajatii full time in actiuni ce vizeaza imbunatatirea proceselor/ Numarul total de ore lucrate
     Grad de realizare a controalelor de audit planificate (%)100 X Numarul auditurilor efectuate fara decalaje fata de planificare/ Numarul total de audituri desfasurate in perioada de analiza
     Nr mediu de arii de imbunatatire pe proces Numarul total de arii in care s-au efectuat optimizari prin proiectele derulate in perioada de analiza/ Numarul total de procese analizate in cadrul proiectelor aflate in desfasurare in acea perioada
     Nr mediu de schimbari de optimizare pe proces Numarul total de modificari (la nivel de proces, proceduri etc.) implementate in vederea optimizarii in perioada de analiza/ Numarul total de procese, proceduri desfasurate in acea perioada
     Nr mediu probleme pe proces Numarul total de probleme procesuale identificate in timpul auditurilor in perioada de raportare/ Numarul total de procese
     Procent idei de optimizare implementate (%)100 X Numarul de idei de imbunatatire implementate in perioada de raportare/ Numarul total de idei colectate si analizate in acea perioada
     Procent masuri corective (%)100 X Numarul masurilor de tip corectiv implementate/ Numarul total de masuri puse in aplicare in perioada de analiza
     Procent masuri preventive (%)100 X Numarul masurilor de tip preventiv implementate/ Numarul total de masuri puse in aplicare in perioada de analiza
     Procent procese optimizate (%)100 X Numarul proceselor imbunanatite in perioada de raportare/ Numarul total de procese din acea perioada
     NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
     Evaluarea calitatii la nivelul cetatenilorNumarul total de chestionare de evaluare a calitatii aplicate cetatenilor in perioada de raportare
     Evolutie nr de mediu de probleme pe proces (%)100 X (Numarul total al problemelor identificate la nivel de procese in auditurile desfasurate in perioada de raportare - Numarul total al problemelor identificate la nivel de procese din perioada de referinta)/Numarul total al problemelor identificate la nivel de procese din perioada de referinta
     Evolutie nr procese optimizate (%)100 X (Numarul proceselor optimizate in perioada de raportare-Numarul proceselor optimizate in perioada de referinta)/ Numarul proceselor optimizate in perioada de referinta
     Indicatori de performanta indepliniti (%)100 x Numarul indicatorilor de performanta indepliniti in perioada de raportare / Numarul indicatorilor de performanta planificati pentru perioda de raportare
     Pondere costuri remediere erori in total costuri (%)100 X Valoare chetuieli alocate remedierii erorilor aferente serviciilor publice / Total costuri la nivel de institutie
     Procent erori (%)100 X Numarul erori aferente serviciilor publice / Numarul total al serviciilor prestate in perioada de raportare
     Procent probleme similare cu frecventa X (%)100 X Numar probleme de acelasi tip (identice ) care sunt identificate in auditurile derulate in perioada de raportare si care au o frecventa de aparitie X (peste un prag minim fixat)/ Numarul total al problemelor identificate in acea perioada
     Procent livrabile care nu indeplinesc criteriile de calitate (%)100 X Numarul (valoarea) livrabilelor care au cel putin un element ce nu corespunde criteriilor de calitate/ Numarul (valoarea) total(a) de livrabile
     Procent reclamatii pe motiv de calitate a serviciilor (%)100 X Numarul total de reclamatii primite de la clienti pe criterii de calitate a serviciilor/ Numarul total de reclamatii inregistrate in perioada de analiza

      Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

      Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

      Numele companiei*

      Numele si Prenume*

      Functie*

      Adresa de email*

      Telefon*

      Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

      ASISTENTA CONTRIBUABILI

      NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
      Durata medie rezolvare reclamatii cetateni (zile)Durata medie de rezolvare a unei reclamatii( se pot imparti pe categorii de reclamatii): suma numarului de ore de rezolvare a reclamatiilor din perioada de raportare/ numarul total de reclamatii colectate in perioada de analiza
      Evolutia numarului de informari privind sedintelor publice organizate100 X (Numarul de informari privind organizarea de sedinte publice in perioada de raportare - Numarul de informari privind organizarea de sedinte publice in perioada de referinta) / Numarul de informari privind organizarea de sedinte publice in perioada de referinta
      Nr chestionare de satisfactie aplicate cetatenilorSuma numarului de chestionare utilizate in perioada de raportare pentru determinarea nivelului de satisfactie a cetatenilor
      Numarul sedintelor publice organizateSuma numarului de sedinte organizate in perioada de raportare, la care a avut acces orice persoana interesata
      Pondere reclamatii rezolvate (%)100 X Numarul de reclamatii de la clienti rezolvate in intervalul de raportare/ Numarul total de reclamatii inregistrate in aceasta perioada
      Procent cetateni satisfacuti de modul de reinvestire a banilor publici (%)100 X Cetateni satisfacuti de investitiile institutiei / Total cetateni chestionati
      Procent reclamatii rezolvate in max 50 de zile100 X Numar reclamatii ale cetatenilor rezolvate in termen de 50 de zile lucratoare / Numar total de reclamatii
      Timp mediu de asteptare la ghiseu (minute, ore)Suma unitatilor de timp (minute, ore) de asteptare la ghiseele institutiei/Numar total de ghisee
      Timp mediu de raspuns la solicitari Suma numarului de unitati de timp (minute, ore, zile) de asteptare a raspunsului la o solicitare emisa de clienti /Numar total de cereri din partea clientilor
      Timp mediu petrecut in interactiunea cu cetateanulSuma unitatilor de timp valorificate in interactiunea cu cetatenii in perioada de raportare/ Nr total de cetateni cu care s-a interactionat
      NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
      Grad de satisfactie a cetatenilor privind calitatea serviciilor de transport public100 X Cetateni satisfacuti de calitatea serviciilor de transport public/ Total cetateni chestionati
      Nivelul de satisfactie al cetatenilor (scor evaluare)Suma indicilor de satisfactie/nr de cetateni chestionati
      Nr mediu de reclamatii pe cetateanNumarul total de reclamatii venite de cetateni, inregistrate in perioada de raportare/ Numarul total de cetateni care au inregistrat sesizari
      Nr mediu solicitari pe angajat departamentNumarul total de solicitari din partea cetatenilor in perioada de raportare/ Numarul de angajati full time din departament
      Pondere contribuabili cu reclamatii (%)100 X Numarul de contribuabili care au inregistrat reclamatii in perioada de raportare / Numarul total contribuabili
      Procent cetateni (rezidenti) satisfacuti de sistemele de informare publica (%)100 X Numarul de cetateni (rezidenti) satisfacuti de sistemele de informare publica / Total cetateni (rezidenti) chestionati (%)
      Procent lucrari de intretinere cu impact in functionarea activitatii persoanelor juridice (%)100 X Numarul lucrarilor de intretinere care au afectat functionarea activitatii persoanelor juridice (perturbari, intreruperi etc), efectuate in luna de raportare/ Numarul total al lucrarilor executate in acest interval

       Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

       Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

       Numele companiei*

       Numele si Prenume*

       Functie*

       Adresa de email*

       Telefon*

       Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

       MANAGEMENT DE PROIECT

       NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
       Grad de incadrare in durata prestabilita a activitatilor (%)100 X Numar de activitati care s-au incadrat in termenul limita de finalizare/ Numarul total al activitatilor proiectului
       Nr mediu de activitati pe proiect/ programNumarul total de activitati aferente proiectelor in derulare din perioada de analiza/ Numarul de proiecte derulate in aceasta perioada
       Nr mediu de livrabile pe proiect/ programNumarul total de livrabile realizate in proiectele in derulare din perioada de analiza / Numarul de proiecte derulate in aceasta perioada
       Nr mediu de obiective pe proiect/ programNumarul total de obiective aferente proiectelor in derulare din perioada de analiza/ Numarul de proiecte derulate in aceasta perioada
       Nr mediu de proiecte/manager de proiectNumarul total de proiecte in derulare din perioada de analiza/ Numarul total de manageri de proiect
       Nr proiecte gestionate de organizatieNumarul total al proiectelor implementate sub coordonarea organizatiei in perioada de raportare
       Pondere proiecte inchise in parametrii bugetati (timp si bani) (%)100 X Numarul de proiecte finalizate in timpul si bugetul planificat/ Numarul total de proiecte inchise in perioada de raportare
       Procent proiecte cu revizuire post-implementare (%)100 X Numarul de proiecte la care au fost efectuate revizuiri post-implementare in perioada de raportare / Numarul total de proiecte finalizate in perioada de raportare
       Procent proiecte fara intarzieri pe parcursul derularii (%)100 X Numarul de proiecte pentru care nu s-a raportat nicio intarziere pe parcursul derularii in perioada de raportare/ Numarul total de proiecte derulate in aceasta perioada
       NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
       Abaterea de la graficul de timp planificat la nivel de proiect (%)100 X Abaterea duratei de finalizare a implementarii proiectului/ Intervalul de timp stabilit in planificare
       Grad de abatere de la bugetul planificat la nivel de proiect (%)100 X (Valoarea cheltuielilor efective aferente implementarii unui proiect - Valoarea cheltuielilor planificate pentru implementarea proiectului) / Valoarea cheltuielilor planificate pentru implementarea proiectului
       Grad ocupare departament in activitati de management de proiect (%)100 X Numar ore/angajat pentru activitati de management de proiect in perioada de analiza/ Numarul total ore de activitate ale angajatilor din departament
       Nivel de satisfactie al beneficiarilor de livrabile (scor evaluare)Suma indicilor de satisfactie cu privire la rezultatele proiectului / Nr de beneficiari chestionati
       Nivel de satisfactie stakeholderi ai proiectului (scor evaluare)Suma indicilor de satisfactie cu privire la modul in care a fost gestionat proiectul/nr de stakeholderi chestionati
       Nr mediu de actiuni interdependente derulate simultanNumarul total de actiuni interdependente derulate simultan, aferente proiectului in desfasurare/ Numarul perioadelor de suprapunere a 2 sau mai multe actiuni
       Pondere activitati cu status intarziat (%)100 X Numarul activitatilor intarziate la data de raportare (aferente tuturor proiectelor in derulare) / Numarul total de activitati cu termenul limita pana la data de raportare, aferente tuturor proiectelor (aflate in derulare la data de raportare)
       Pondere proiecte cu obiective indeplinite (%)100 X Numarul proiectelor finalizate pana la data de raportare care si-au atins obiectivele / Numarul total de proiecte finalizate in perioada de raportare
       Pondere proiecte profitabile (%)100 X Numarul proiectelor derulate in perioada de raportare si finalizate la data raportarii care au generat profit / Numarul total de proiecte derulate si finalizate in perioada respectiva

        Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

        Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

        Numele companiei*

        Numele si Prenume*

        Functie*

        Adresa de email*

        Telefon*

        Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

        FINANCIAR

        NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
        Durata de rotatie a creantelor (zile)Valoarea creantelor la data de raportare*nr zile aferent/ Cifra de afaceri a perioadei (la nivel de firma, categorie clienti, reprezentant vanzari)
        Incadrare in buget cheltuieli (%)100 X Valoare cheltuieli generale efectuate in perioada de analiza/ Valoare planificata pentru acea perioada in bugetul de cheltuieli
        Procent creante iesite din scadenta (%)100 X Valoarea totala a creantelor iesite din scadenta la data de raportare/ Total creante existente la acea data
        Procent valoare creante mai vechi de x zile (%)100 X Valoarea creantelor iesite din scadenta mai mult de x zile la data de raportare (ultima zi a lunii de analiza)/ Valoare totala creante
        Procent rapoarte financiare corecte si trimise in termen (%)100 X Numarul de rapoarte financiare realizate fara erori si trimise in termenul limita stabilit/ Numarul total de rapoarte financiare intocmite in perioada de raportare
        Procent raportari finalizate in timp planificat (%)100 X Numarul de rapoarte si analize trimise catre beneficiari (management, top management) in timpul stabilit / Numarul total de rapoarte realizate in luna de analiza
        Procent timp alocat rapoartelor adhoc pentru suport decizional (%)100 X Numarul total de ore/luna alocat realizarii rapoartelor suplimentare(la cererea top si middle managerilor)/ Numarul total de ore alocate in acea luna pentru realizarea rapoartelor periodice conform sistemului de raportare stabilit
        Termen mediu incasari (zile)∑ [valoare incasari X (data plata- data scadenta)]/ Valoare totala incasari in perioada de analiza
        NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
        Cheltuieli ordinare medii pe angajat (RON)Valoare totala costuri ordinare/ FTE (Numar total de angajati full time)
        Grad de indatorare (%)100 X Total datorii existente la data de raportare/ Total active
        Lichiditate imediata (%)100 X Valoare totala disponibilitati banesti (banii din banca si casierie) / Datorii curente (datorii pe termen scurt, sub 1 an, catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscale)
        Contributie cheltuieli cu personalul in total cheltuieli ordinare (%)100 X Valoare totala costuri cu resurse umane (salarii, bonusuri, traning, etc)/ Valoare totala cheltuieli ordinare
        Pondere cheltuieli de reparatii / mentenanta a mijloacelor fixe (%)100 X Valoare totala cheltuieli cu reparatiile-mentenanta mijloacelor fixe/ Valoare totala cheltuieli
        Pondere cheltuieli ordinare in venituri (%)100 X Valoare totala cheltuieli ordinare/ Valoare totala venituri realizate in luna de evaluare
        Pondere costuri salariale in venituri ordinare (%)100 X Valoare costuri cu salariile fortei de munca in luna de raportare/ Valoare totala venituri din perioada mentionata
        Rata generala de solvabilitate (%)Total active la data de raportare X 100/ Datorii totale (pe termen scurt si lung) la data de raportare

         Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

         Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

         Numele companiei*

         Numele si Prenume*

         Functie*

         Adresa de email*

         Telefon*

         Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

         RISC & CONFORMITATE

         NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
         Durata medie de la identificarea riscului la elaborarea solutiei (zile)Suma numarului zile de la identificare risc pana la elaborare solutie aferenta (la nivel de riscuri pentru care s-au identificat solutii) / Numar total de riscuri identificate in perioada de raportare
         Evolutie nr Initiative de imbunatatire a controlului intern fata de perioada anterioara (%)100 X (Numar initiative de imbunatatire a controlului intern in luna de raportare - Numar initiative de imbunatatire a controlului intern in luna de referinta)/ Numar initiative de imbunatatire a controlului intern in luna de referinta
         Grad de acoperire cu planuri de contingenta (%)100 X Numar total de procese care au planuri de contingenta la data raportarii/ Numarul total de procese
         Grad de actualizare politici si proceduri (%)100 X Numar total de politici si proceduri actualizate pana la data de raportare/ Numarul de politici si proceduri aflate in vigoare la aceasta data
         Nivel de conformitate teste de audit (%)100 X Numar de teste de audit de respectare a procedurilor incheiate cu rezolutia "Conform" / Numarul total de teste de audit derulate in aceasta perioada
         Nr mediu de Analize de risc efectuate pe proces Numarul total de analize de risc aferente proceselor evaluate in perioada de raportare/ Numarul total de procese evaluate in aceasta perioada
         Nr mediu de cazuri de nerespectare a procedurilor pe angajatNumarul total de cazuri de nerespectare a procedurilor de catre angajati, identificate in perioada de raportare/ Numarul total de angajati
         Nr mediu riscuri identificate pe proces (cu impact major asupra afacerii)Numarul riscurilor din procesele evaluate, cu impact major asupra afacerii, identificate la date raportarii/ Numarul total de procese ce au asociate riscuri cu impact ridicat
         Procent probleme identificate fara plan de actiune aferent (%)100 X Numarul de probleme identificate si care la data de raportare nu au un plan de actiune alocat/ Numarul total de probleme nesolutionate
         Procent riscuri cu planuri de contracarare definite (%)100 X Numarul total de riscuri care au planuri de contracarare alocate la data de raportare/ Numarul total de riscuri identificate
         Procent riscuri noi identificate si tratate (%)100 X Numarul riscurilor identificate in perioada de raportare si tratate pana la data de raportare/ Numarul total de riscuri identificate in aceasta perioada
         NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
         Evolutie nr incidente normative (%)100 X (Numarul de incidente produse din nerespectarea normelor in perioada de analiza - Numarul de incidente produse din nerespectarea normelor in perioada de referinta )/ Numarul de incidente produse din nerespectarea normelor in perioada de referinta
         Grad de abatere de la bugetul de contingenta planificat (%)100 X (Valoarea costurilor de contingeta realizate - Valoarea costurilor de contingeta planificate/ Valoarea costurilor de contingeta planificate
         Numar initiative de contracarare a riscului implementate in perioada de raportareNumarul total al initiativelor de raspuns la risc implementate in perioada de raportare
         Pondere costuri cu autorizatii si licente in total costuri (%)100 X Valoare cheltuieli cu autorizatii si licente in perioda de raportare / Valoarea totala a costurilor in perioada de raportare
         Pondere costuri cu autorizatii si licente in total vanzari (%)100 X Valoare cheltuieli cu autorizatii si licente in perioda de raportare/ Valoarea totala a vanzarilor in perioada de raportare
         Pondere costuri de contingenta in total costuri (%)100 X Valoare costuri de contingenta in perioda de raportare / Valoarea totala a costurilor in perioada de raportare
         Pondere costuri de contingenta in total venituri ordinare (%) 100 X Valoare costuri de contingenta in perioda de raportare/ Valoarea totala a veniturilor de contingenta in perioada de raportare
         Procent personal calificat in Managementul RisculuiNumar angajati instruiti si certificati in Managementul Riscului / Total angajati
         Valoare medie cheltuieli/angajat pentru traininguri de Managementul RisculuiValoare cheltuieli alocate programelor de training pentru angajati responsabili de Managementul Riscului/ Numarul de angajati cu responsabilitati ce includ Managementul Riscului

          Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

          Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

          Numele companiei*

          Numele si Prenume*

          Functie*

          Adresa de email*

          Telefon*

          Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

          HR

          NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
          Durata medie de angajare (zile)Total numar de zile intre declararea vacanta a unui post si ocuparea de catre un canditat/ Nr total de posturi declarate vacante
          Grad de ocupare a posturilor (%)100 X Numarul de posturi ocupate in cadrul organizatiei/ Numarul total de posturi existente conform organigramei
          Grad de promovare a angajatilor (%)100 X Numarul de angajati care au fost promovati in perioada de analiza/ Numarul total de angajati
          Nivel de utilizare a cursurilor e-learning (%)100 X Numarul sesiunilor de instruire a angajatilor in sistem e-learning / Numarul total de sesiuni de instruire a angajatilor
          Nr interviuri angajare Numarul total de interviuri realizate in perioada de analiza cu canditatii selectati
          Nr mediu de traininguri pe angajatNumarul de traininguri organizate in perioada de timp analizata/ Numarul total de angajati care au participat la programe de training in acea perioada
          Pondere cheltuieli de training in buget HR (%)100 X Valoarea cheltuielilor de training in perioada de raportare / Valoare buget HR in perioada de raportare
          Procent recrutari realizate in intervalul de timp alocat (%)100 X Numarul de recrutari realizate in intervalul de timp planificat pe parcursul perioadei de analiza/ Numarul total de recrutari realizate in acea perioada
          NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
          Cost mediu pe angajatValoare totala cheltuieli cu forta de munca in perioada de raportare (salarii, taxe, etc)/ Numar total angajati
          Cost mediu training / angajatValoarea totala a costurilor de instruire(pregatire) in luna de raportare/ Numarul total de angajati care au fost inclusi in programele de training in luna respectiva
          Evolutia ratei de retentie a angajatilor (%)100 X (Rata de retentie a angajatilor in perioada de raportare - Rata de retentie a angajatilor in perioada de referinta)/Rata de retentie a angajatilor in perioada de referinta
          Fluctuatia angajatilor (%)100 X Numarul angajatilor care au plecat sau au fost inlocuiti in perioada de analiza/ Efectivul mediu de angajati
          Grad de satisfactie a angajatilor (scor evaluare)Suma indicilor de satisfactie / Nr de angajati chestionati
          Indicele de Stabilitate a Fortei de Munca (%)100 X Numarul de angajati (vechime > 1 an) care au parasit organizatia / Numarul de persoane angajate in urma cu un an
          Numar de solicitari de angajare Numarul total de solicitari de angajare primite in cadrul organizatiei in perioada de raportare
          Pondere cheltuieli de personal in veniturile institutieiValoarea totala a cheltuielilor cu forta de munca in perioada de analiza/ Veniturile totale realizate in acea perioada
          Pondere costuri cu bonusuri si prime in total chetuieli cu salariile (%)100 X Valoare totala bonusuri si prime acordate angajatilor in perioada de raportare/ Valoare totala cheltuieli salariale
          Procent angajati cu nivel superior de performanta (%)100 X Numarul de angajati incadrati la un nivel superior de performanta in cadrul ultimei evaluari generale/ Numarul total de angajati din institutie
          Procent pozitii vacante in structura institutiei (%)100 X Numarul de pozitii vacante in toate functiunile existe in institutie la data de raportare/ Numarul total de locuri din organigrama

           Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

           Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

           Numele companiei*

           Numele si Prenume*

           Functie*

           Adresa de email*

           Telefon*

           Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

           IT

           NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
           Durata medie de rezolvare task-uri (%)100 X Durata totala de rezolvare task / Nr total de task-uri in perioada analizata
           Grad de externalizare servicii IT (%)100 X Numarul de activitati IT externalizate/ Numarul total de activitati IT desfasurate la nivel de companie
           Grad de ocupare personal IT pentru intretinere solutii existente (%)100 X Numarul de ore alocate de angajatii IT pentru intretinerea solutiilor existente/ Numarul total de ore din pontaj ale acestora in perioada de raportare
           Procent back-up reusite (%)100 X Numarul de back-up-uri realizate cu succes in perioada de analiza/ Numarul total de back-up-uri efectuate in acest interval
           Procent defectiuni/ deteriorari IT nerezolvate (%)100 X Numarul total de defectiuni IT nerezolvate/ Numarul total de defectiuni raportate in perioada de analiza
           Procent incidente IT rezolvate in timpul agreat (%)100 X Numarul total de defectiuni IT rezolvate in intervalul stabilit/ Numarul total de defectiuni aparute in perioada de raportare
           Procent sisteme informatice care au plan de urgenta (%)100 X Numarul de sisteme IT care au un plan de urgenta alocat / Numarul total de sisteme IT aflate in utilizarea beneficiarilor in perioada de raportare
           Procent sisteme IT cu programe anti-virus (%)100 X Numar de sisteme IT cu program anti-virus/ Numarul total de sisteme IT utilizate in perioada de raportare
           Procent sisteme IT upgradate (%)100 X Numarul de sisteme IT actualizate in perioada de raportare/ Numarul total de sisteme IT utilizate in aceeasi perioada
           Timp mediu de raspuns la solicitari de tip x (unitati de timp)Suma unitatilor de timp de asteptare pentru rezolvarea solicitarilor IT ale angajatilor/Nr total de solicitari IT din partea angajatilor
           Timp mediu de realizare interventie reactiva (unitati de timp)Durata (unitati de timp) unei interventii reactive / Nr total de interventii de tip reactiv in perioada analizata
           NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
           Nr mediu de incidente IT pe utilizatorNumarul total de incidente raportate de utilizatori in perioada de raportare/ Numarul total de persoane care utilizat echipamentele IT in acea perioada
           Pondere cheltuieli cu investitii IT (%)100 X Valoarea cheltuielilor alocate investitiilor IT in perioada de raportare/ Valoare totala investitii in perioada de raportare
           Pondere costuri de intretinere echipamente IT (%)100 X Valoarea cheltuielilor alocate intretinerii echipamentelor IT in perioada de raportare / Valoare totala a costurilor IT
           Procent incidente IT cu impact in activitatea institutiei (%)100 X Numar total de incidente IT inregistrate de raportare care au afectat semnificativ activitatea institutiei (perturbari, intreruperi pentru o perioada > X unitati de timp, reducere venituri > X% etc)/ Numarul total de incidente IT in perioada de raportare
           Procent utilizatori afectati de caderile de retea (%)100 X Numarul de utilizatori a caror activitate a fost afectata de caderile de retea (intreruperi, intarzieri, pierdere date, etc)/ Numarul total de utilizatori ai sistemelor IT in perioada de raportare
           Valoare medie cheltuieli IT pe angajat (RON)Valoare totala cheltuieli IT/ Numarul total de angajati
           Valoare medie cheltuieli IT pe utilizator (RON)Valoare totala cheltuieli IT/ Numarul total de utilizatori ai sistemelor IT in perioada de analiza
           Variatie nr incidente care necesita service software (%)100 X (Nr de incidente ce necesita interventii software in perioada de raportare - Nr de incidente ce necesita interventii software in perioada de referinta) / Nr de incidente ce necesita interventii software in perioada de referinta

            Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

            Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

            Numele companiei*

            Numele si Prenume*

            Functie*

            Adresa de email*

            Telefon*

            Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

            RESPONSABILITATE SOCIALA (CSR)

            NUME INDICATOR DE PERFORMANTAFORMULA
            Grad de reciclare a deseurilor (%)100 X Cantitatea de deseuri reciclabile colectate separat (hartie, sticla, plastic) / Cantitate totala de deseuri colectata in perioda de raportare
            Grad de sustinere cauze sociale (%)100 X Valoare totala a donatiilor pentru sustinerea cauzelor sociale / Total venit operational
            Pondere angajati de sex feminin in totalul angajatilor (%)100 X Numarul de angajati de sex feminin, la data de raportare/ Numarul total de angajati la data de raportare
            Pondere angajati din randul minoritatilor etnice in totalul angajatilor (%)100 X Numarul de angajati apartinand unei minoritati etnice, la data de raportare/ Numarul total de angajati la data de raportare
            Pondere personal care a urmat cursuri de mediu (%)100 X Numarul de angajati care au participat la cursuri de mediu, la data de raportare/ Numarul total de angajati full time la data de raportare
            Procent initiative sociale in derulare (%)100 X Numarul initiativelor de sprijinire a cauzelor sociale aflate in derulare in perioada de analiza/ Numarul total de initiative CSR din perioada de analiza
            Procent personal de sex feminin in pozitii de top si middle management (%)100 X Numarul top/middle manageri de sex feminin, la data de raportare/ Numarul total top/middle manageri la data de raportare
            Procent proiecte sociale in parteneriat cu organizatii non-profit (%)100 X Numarul de proiecte sociale in parteneriat cu organizatii non-profit in perioada de raportare/ Numarul total de proiecte sociale din perioada de raportare
            Valoare fonduri stranse pe angajat (RON)Suma totala donata de angajati pentru cauze sociale in perioada de raportate/ Numarul de angajati care au facut donatii pentru cauze sociale in aceasta perioada
            NUME INDICATOR DE REZULTATFORMULA
            Acoperirea mediatica a initiativelor CSR Numarul surselor de expunere a initiativelor de CSR (numar publicatii, posturi radio, posturi tv, retele de socializare, web-site-uri etc.; total si la nivel de canal media)
            Consum energie din surse regenerabile (%)100 X Volumul consumat de energie provenita din surse regenerabile/ Volumul total de energie consumata in perioada analizata
            Deschiderea catre voluntariat a angajatilor (ore/angajat)Numar total de ore de voluntariat efectuate de angajati in perioada de raportare/ Numar total de angajati
            Gradul de satisfactie al comunitatii legat de campaniile sociale (scor evaluare)Suma indicilor de satisfactie / Nr de persoane chestionate
            Gradul de satisfactie al stakeholderilor legat de campaniile sociale (scor evaluare)100 X Numarul stakeholderilor satisfacuti de eficienta initiativelor CSR in perioada de raportare/Total stakeholderi chestionati
            Instruirea CSR a angajatilorNumarul sesiunilor de instruire a angajatilor cu privire la programul de responsabilitate sociala a companiei
            Ponderea cheltuielilor CSR in total costuri (%)100 X Valoare totala cheltuieli aferente campaniilor CSR/ Valoare totala cheltuieli operationale
            Procent mijloace de transport hibrid destinate transportului public100 X Nr. mijloace de transport hibrid destinate transportului public / Total vehicule destinate transportului public
            Procent proiecte curente care protejeaza mediul (%)100 X Numarul initiativelor de protectie a mediului realizate in perioada de analiza/ Numarul total de initiative CSR din perioada de analiza

             Indicatorii prezentati in platforma VirtualBoard au un caracter relativ general. In cazul in care doriti un set de KPI personalizat, adecvat pietei pe care activati, situatiei si obiectivelor curente ale companiei, VirtualBoard va poate ajuta in acest demers. Expertii nostrii au fost implicati in astfel de proiecte pentru multiple industrii din Romania, precum si in proiecte internationale de benchmarking.

             Va rugam selectati optiunea de suport care va intereseaza:*

             Numele companiei*

             Numele si Prenume*

             Functie*

             Adresa de email*

             Telefon*

             Campurile marcate cu steluta "*" sunt obligatorii !

             KPI & KRI specifici

             ADMINISTRATIE LOCALA AGRICULTURA AUDIT & CONTABILITATE CARNE - PRODUCTIE & PROCESARE CONSTRUCTII CONSULTANTA JURIDICA CONSULTANTA MANAGEMENT ENERGIE FARMA DISTRIBUTIE FARMA PRODUCTIE INDUSTRIA EXTRACTIVA IMOBILIARE INVATAMANT LACTATE PRODUCTIE & PROCESARE MEDIA & PUBLICITATE PUBLISHING RECRUTARE & EXECUTIVE SEARCH RETAIL SERVICII MEDICALE PRIVATE TELECOMUNICATII TEXTILE PRODUCTIE TEXTILE RETAIL TRAINING TRANSPORTURI TURISM SI CALATORII
             Register New Account
             Reset Password
             Shopping cart