KPI – KRI: INVATAMANT

  1. Indicatorii de Performanta (Key Performance Indicators) reflecta elemente operationale privitoare la modul in care se desfasoara activitatea unei companii, cat de bine realizeaza aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie sa analizeze zonele care conduc in mod direct afacerea spre obiectivele stabilite si nu se refera la a masura obiective finale, ci la performanta actiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
  2. Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) ofera o imagine de ansamblu asupra rezultatelor actiunilor, asupra progreselor realizate in atingerea obiectivelor companiei, indicand doar efectele masurilor aplicate, nu si cauzele acestora.

Este importanta urmarirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, insa nu se va putea sti ce anume a determinat/ impiedicat atingerea obiectivelor daca nu sunt monitorizate activitatile necesare indeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanta. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obtine o imagine a relationarilor intre diferite activitati realizate zilnic si efectele lor.

INDICATORII PREZENTATI MAI JOS AU CARACTER RELATIV GENERAL, PENTRU A ASIGURA UN NIVEL EXTINS DE APLICABILITATE !

INVATAMANT

OPERATIONAL

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Nivelul de selectie a candidatilor (%)
Nr vizitatori/zi in biblioteca virtuala
Numarul de premii castigate la olimpiade la 100 elevi
Numarul de profesori la 100 elevi/studenti
Procent Sali de clasa cu dotari modernizate (%)
Procent titluri din biblioteca solicitate de studenti (%)
Rata utilizare sali de clasa/ laboratoare
Studenti implicati in programe de cercetare (%)
Timp de lucru neproductiv/angajat (ore)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cheltuielile unitatii de invatamant pentru resurse educationale (%)
Costuri activitati academice/cursant
Nivel de recunoastere a calitatii activitatii de cercetare
Nivel de satisfactie studenti - prestatie profesori
Nivel de satisfactie studenti - programa cursuri
Nivelul salariului mediu al absolventilor dupa 1 an de la absolvire
Pondere studenti implicati in programe de internship companii (%)
Procentaj studenti multumiti cu programele de educatie si de servicii furnizate de universitate (%)
Profesori full time (%)
Rata absolvire studenti (%)
Rata de angajare a studentilor in 6 luni de la absolvire (%)
Rata promovare curs X (%)

CEO

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de implementare a initiativelor strategice (%)
Nivel de crestere a performantei companiei (%)
Nivel de descrestere a performantei companiei (%)
Nivel de urmarire a obiectivelor strategice (%)
Numar de programe de dezvoltare oferite studentilor
Numar proiecte de cercetare la nivel institutional
Randamentul investitiilor - ROI (%)
Termen mediu de plata furnizori (zile)
Timpul mediu de rezolvare a problemelor de management
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cheltuieli administrative ca procent din cheltuielile generale
Grad de cunoastere a brand-ului (%)
Grad de indatorare (%)
Nivelul de satisfactie a angajatilor (scor evaluare)
Nr de lucrari publicate
Procent obiective indeplinite (%)
Procent proiecte profitabile (%)
FORMULE INDICATORI SOLUTIE PERSONALIZATA

MARKETING

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Evolutia metodelor de furnizare a informatiilor de admitere catre potentiali studenti
Evolutia numarului de metode de recrutare a studentilor
Nr campanii de marketing pe canale media (%)
Nr de iesiri PR pe perioada
Nr campanii de promovare
Numarul de instrumente folosite pentru promovarea mesajelor institutiei
Participari la evenimente de profil
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Evolutia numarului de vizualizarii a paginii web a institutiei (%)
Grad de cunoastere a institutiei(scor evaluare)
Grad de realizare evenimente media planificate (%)
Numarul studentilor / elevilor transferati in institutie in perioada de raportare
Pondere canal media in total cheltuieli de campanie (%)
Randament investitii de marketing (%)
Selectia institutiei de invatamant ca prima optiune

SOCIAL MEDIA

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Aprecieri ale PROSPECTILOR pentru postarile din social media, pe canal social media
Aprecieri noi ale paginilor social media
CPA (cost pe achizitie sau cost pe actiune)
Evolutia bugetului de social media
Nr postari organice in social media
Nr postari sponsorizate in social media
ROI (return of investment) pentru canalele social media (%)
Structura efortului de Social Media (%)
Timp mediu de raspuns la postari social media
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Indice de comparabilitate in social media cu competitia directa
Mentionari de brand in retelele social media
Nivelul mediu de impact al postarilor pe canal social media
Numarul mediu de vizualizari pe postare social media
Numarul persoanelor care urmaresc canalul X de social media
Pondere trafic din social media (%)
Rata comentariilor (%)
Rata de amplificare a postarilor (%)
Rata de click pe postare (%)
Rata de crestere a audientei (%)
Rata de engagement a prospectilor
Rata de retentie a fanilor in social media (%)
Rentabilitatea costurilor de postare (%)

CALITATE

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de implicare a angajatilor in imbunatatirea proceselor (%)
Grad de realizare a controalelor de audit planificate (%)
Nr mediu de arii de imbunatatire pe proces
Nr mediu de schimbari de optimizare pe proces
Nr mediu probleme pe proces
Pondere furnizori certificati ISO (%)
Procent idei de optimizare implementate (%)
Procent masuri corective (%)
Procent masuri preventive (%)
Procent procese optimizate (%)
Timp mediu de rezolvare actiune preventiva (zile)
Timp mediu de rezolvare actiune reactiva (zile)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cost mediu de intretinere pe echipament (RON)
Evolutie nr de mediu de probleme pe proces (%)
Evolutie nr procese optimizate (%)
Indicatori de performanta indepliniti (%)
Procent probleme similare cu frecventa X (%)
Raport cheltuieli intretinere preventiva vs intretinere reactiva (%)
Timp mediu intre defectiuni (zile)

RELATII CU PUBLICUL

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie a timpului de consiliere pe student
Numarul orelor de consiliere a studentilor
Pondere sesizari rezolvate (%)
Procent sesizari rezolvate in max 50 de zile (%)
Promovarea incadrarii studentilor pe piata muncii
Timp mediu de raspuns la solicitari
Timp mediu petrecut in interactiunea cu stakeholderii institutiei de invatamant
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Feedback negativ din partea studentilor/ altor parti interesate
Nivelul de satisfactie al studentilor in raport cu procesul educational (scor evaluare)
NPS (Net Promoter Score)
Nr mediu solicitari pe angajat departament
Nr mediu solicitari service pe client
Numarul studentilor incadrati in programe de practica dezvoltate in parteneriat cu organizatii private
Studenti incadrati in forma de finantare buget (%)

MANAGEMENT DE PROIECT

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de incadrare in durata prestabilita a activitatilor (%)
Nr mediu de activitati pe proiect/ program
Nr mediu de livrabile pe proiect/ program
Nr mediu de obiective pe proiect/ program
Nr mediu de proiecte/manager de proiect
Nr proiecte gestionate de organizatie
Pondere proiecte inchise in parametrii bugetati (timp si bani) (%)
Procent proiecte cu revizuire post-implementare (%)
Procent proiecte fara intarzieri pe parcursul derularii (%)
Timp mediu de raspuns la solicitari externe (ore)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Abaterea de la graficul de timp planificat la nivel de proiect (%)
Grad de abatere de la bugetul planificat la nivel de proiect (%)
Grad ocupare departament in activitati de management de proiect (%)
Nivel de satisfactie al beneficiarilor de livrabile (scor evaluare)
Nivel de satisfactie stakeholderi ai proiectului (scor evaluare)
Nr mediu de actiuni interdependente derulate simultan
Pondere activitati cu status intarziat (%)
Pondere proiecte cu obiective indeplinite (%)
Pondere proiecte profitabile (%)

FINANCIAR

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Costul activitatii de pregatire / student (RON)
Durata de rotatie a creantelor (zile)
Incadrare in buget cheltuieli (%)
Procent rapoarte financiare corecte si trimise in termen (%)
Procent raportari finalizate in timp planificat (%)
Procent timp alocat rapoartelor adhoc pentru suport decizional (%)
Valoarea fondurilor alocate cercetarii (RON)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Grad de indatorare (%)
Lichiditate imediata (%)
Contributie cheltuieli cu personalul in total cheltuieli (%)
Pondere cheltuieli de reparatii / mentenanta a mijloacelor fixe (%)
Pondere cost externalizare servicii financiare (%)
Pondere costuri salariale in cifra de afaceri (%)
Rata generala de solvabilitate (%)

RISC & CONFORMITATE

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de la identificarea riscului la elaborarea solutiei (zile)
Evolutie nr Initiative de imbunatatire a controlului intern fata de perioada anterioara (%)
Grad de acoperire cu planuri de contingenta (%)
Grad de actualizare politici si proceduri (%)
Nivel de conformitate teste de audit (%)
Nr mediu de Analize de risc efectuate pe proces
Nr mediu de cazuri de nerespectare a procedurilor pe angajat
Nr mediu riscuri identificate pe proces (cu impact major asupra afacerii)
Procent probleme identificate fara plan de actiune aferent (%)
Procent riscuri cu planuri de contracarare definite (%)
Procent riscuri noi identificate si tratate (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Evolutie nr incidente normative (%)
Grad de abatere de la bugetul de contingenta planificat (%)
Numar initiative de contracarare a riscului implementate in perioada de raportare
Pondere costuri cu autorizatii si licente in total costuri (%)
Pondere costuri de contingenta in total costuri (%)
Procent personal calificat in Managementul Riscului
Valoare medie cheltuieli/angajat pentru traininguri de Managementul Riscului

HR

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Cadre didactice cu titlul de doctor (%)
Grad de ocupare a posturilor (%)
Grad de promovare a angajatilor (%)
Nr interviuri angajare
Nr mediu de traininguri pe angajat
Numarul profesorilor titulari
Pondere cheltuieli de training in buget HR (%)
Procent recrutari realizate in intervalul de timp alocat (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cost mediu pe angajat
Cost mediu training / angajat
Grad de satisfactie a angajatilor (scor evaluare)
Indicele de Stabilitate a Fortei de Munca (%)
Numar de solicitari de angajare
Procent angajati cu nivel superior de performanta (%)
Procent pozitii vacante in structura organizatiei (%)

IT

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de rezolvare task-uri (%)
Grad de externalizare servicii IT (%)
Grad de ocupare personal IT pentru intretinere solutii existente (%)
Grad utilizare servicii IT (%)
Procent back-up reusite (%)
Procent defectiuni/ deteriorari IT nerezolvate (%)
Procent incidente IT rezolvate in timpul agreat (%)
Procent sisteme informatice care au plan de urgenta (%)
Procent sisteme IT cu programe anti-virus (%)
Procent sisteme IT upgradate (%)
Timp mediu de raspuns la solicitari de tip x (unitati de timp)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Nr mediu de incidente IT pe utilizator
Pondere cheltuieli cu investitii IT (%)
Pondere costuri de intretinere echipamente IT (%)
Procent utilizatori afectati de caderile de retea (%)
Valoare medie cheltuieli IT pe angajat (RON)
Valoare medie cheltuieli IT pe utilizator (RON)
Variatie nr incidente care necesita service software (%)

RESPONSABILITATE SOCIALA (CSR)

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de reciclare a deseurilor (%)
Grad de sustinere cauze sociale (%)
Gradul de utilizare a materiilor prime din surse regenerabile (%)
Numarul activitatilor extracurriculare organizate pentru studenti/elevi
Pondere angajati de sex feminin in totalul angajatilor (%)
Pondere angajati din randul minoritatilor etnice in totalul angajatilor (%)
Pondere personal care a urmat cursuri de mediu (%)
Procent initiative sociale in derulare (%)
Procent personal de sex feminin in pozitii de top si middle management (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Consum energie din surse regenerabile (%)
Deschiderea catre voluntariat a angajatilor (ore/angajat)
Gradul de satisfactie al comunitatii legat de campaniile sociale (scor evaluare)
Gradul de satisfactie al stakeholderilor legat de campaniile sociale (scor evaluare)
Instruirea CSR a angajatilor
Ponderea cheltuielilor CSR in total costuri (%)
Procent proiecte curente care protejeaza mediul (%)

KPI & KRI SPECIFICI

ADMINISTRATIE LOCALA AGRICULTURA AUDIT & CONTABILITATE CARNE - PRODUCTIE & PROCESARE CONSTRUCTII CONSULTANTA JURIDICA CONSULTANTA MANAGEMENT ENERGIE FARMA DISTRIBUTIE FARMA PRODUCTIE INDUSTRIA EXTRACTIVA IMOBILIARE INVATAMANT LACTATE PRODUCTIE & PROCESARE MEDIA & PUBLICITATE PUBLISHING RECRUTARE & EXECUTIVE SEARCH RETAIL SERVICII MEDICALE PRIVATE TELECOMUNICATII TEXTILE PRODUCTIE TEXTILE RETAIL TRAINING TRANSPORTURI TURISM SI CALATORII
Register New Account
Reset Password
Shopping cart