KPI – KRI: MEDIA & PUBLICITATE

  1. Indicatorii de Performanta (Key Performance Indicators) reflecta elemente operationale privitoare la modul in care se desfasoara activitatea unei companii, cat de bine realizeaza aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie sa analizeze zonele care conduc in mod direct afacerea spre obiectivele stabilite si nu se refera la a masura obiective finale, ci la performanta actiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
  2. Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) ofera o imagine de ansamblu asupra rezultatelor actiunilor, asupra progreselor realizate in atingerea obiectivelor companiei, indicand doar efectele masurilor aplicate, nu si cauzele acestora.

Este importanta urmarirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, insa nu se va putea sti ce anume a determinat/ impiedicat atingerea obiectivelor daca nu sunt monitorizate activitatile necesare indeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanta. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obtine o imagine a relationarilor intre diferite activitati realizate zilnic si efectele lor.

INDICATORII PREZENTATI MAI JOS AU CARACTER RELATIV GENERAL, PENTRU A ASIGURA UN NIVEL EXTINS DE APLICABILITATE !

MEDIA & PUBLICITATE

OPERATIONAL

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Cost mediu pe spot/min/sec de publicitate
Cost publicitate/ detinatar atins
Nr campanii publicitare/client
Nr mediu de reclame vizualizate in site
Nr telespectatori/reclama tv/zi
Procent crestere audienta (%)
Structura venituri pe categorie de clienti (%)
Structura venituri pe mix de mediu (%)
Timp de lucru neproductiv/angajat (ore)
Timp mediu petrecut pe website/client
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cifra de afaceri /canal publicitate utilizat
Cota de piata absoluta a postului de radio/ tv (%)
Cota de piata relativa a postului de radio/ tv (%)
Nr mediu vizitatori/pagina website
Procent cheltuieli de cercetare - dezvoltare noi produse media (%)
Retentie clienti (%)
Venit/client
Venit/segment de audienta

CEO

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Evolutia venitului mediu / angajat (%)
Grad de implementare a initiativelor strategice (%)
Nivel de crestere a performantei companiei (%)
Nivel de descrestere a performantei companiei (%)
Nivel de incadrare in rentabilitatea bugetata (%)
Nivel de urmarire a obiectivelor strategice (%)
Nivel incadrare in cifra de afaceri bugetata (%)
Randamentul investitiilor - ROI (%)
Termen mediu de incasare clienti (zile)
Timpul mediu de rezolvare a problemelor de management
Vechime medie debite (zile)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cifra de afaceri medie pe client (RON)
Cota de piata absoluta (%)
Cota de piata relativa (%)
EBITDA (%)
Evolutia cifrei de afaceri (%)
Evolutie nr de clienti noi fata de perioada anterioara (%)
Grad concentrare portofoliu clienti (x% vanzari)
Grad concentrare portofoliu servicii (x% vanzari)
Grad de cunoastere a brand-ului (%)
Grad de indatorare (%)
Nivelul de satisfactie a angajatilor (scor evaluare)
Nivelul de satisfactie a clientilor (scor evaluare)
Procent obiective indeplinite (%)
Procent proiecte profitabile (%)
Profit net mediu pe angajat (RON)
Profit net mediu pe client (RON)
Rata profitului net (%)
FORMULE INDICATORI SOLUTIE PERSONALIZATA

MARKETING

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Eficacitatea campaniei de marketing (%)
Eficienta efortului de marketing (%)
Evolutie nr campanii de atragere clienti noi fata de perioada anterioara (%)
Evolutie nr campanii de fidelizare a clientilor fata de perioada anterioara (%)
Evolutie vanzari pe categorii produse/tip clienti ca efect al campaniei (%)
Nivel de atingere a clientilor tinta
Nr campanii de marketing pe canale media
Nr de iesiri PR pe perioada
Nr campanii de promovare
Numarul de instrumente folosite pentru comunicarea mesajelor companiei
Participari la evenimente de profil
Pondere nr servicii vandute din cele incluse in campanie (%)
Procent clienti fidelizati in campanii de fidelizare (%)
Procent clienti noi adusi prin campanii de atragere (%)
Rata de conversie a prospectilor in leaduri (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cheltuieli medii de marketing pe client (RON)
Contributie in vanzari top 10 clienti tinta (%)
Evolutia numarului de vizualizarii a paginii web a firmei (%)
Grad de cunoastere a brand-ului (scor evaluare)
Grad de realizare evenimente media planificate (%)
Nivelul de satisfactie al clientilor care asigura x % din vanzari (scor evaluare)
Pondere canal media in total cheltuieli de campanie (%)
Pondere clienti loiali (vechime >2 ani) (%)
Procent clienti noi obtinuti prin recomandari (%)
Procent lead-uri atrase in urma campaniei de marketing (%)
Randament investitii de marketing (%)
Rata de respingere (%)

SOCIAL MEDIA

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Aprecieri ale PROSPECTILOR pentru postarile din social media, pe canal social media
Aprecieri noi ale paginilor social media
CPA (cost pe achizitie sau cost pe actiune)
Evolutia bugetului de social media
Nr postari organice in social media
Nr postari sponsorizate in social media
ROI (return of investment) pentru canalele social media (%)
Structura efortului de Social Media (%)
Timp mediu de raspuns la postari social media
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Indice de comparabilitate in social media cu competitia directa
Mentionari de brand in retelele social media
Nivelul mediu de impact al postarilor pe canal social media
Numarul mediu de vizualizari pe postare social media
Numarul persoanelor care urmaresc canalul X de social media
Pondere trafic din social media (%)
Rata comentariilor (%)
Rata de amplificare a postarilor (%)
Rata de click pe postare (%)
Rata de crestere a audientei (%)
Rata de engagement a prospectilor
Rata de retentie a fanilor in social media (%)
Rentabilitatea costurilor de postare (%)

VANZARI

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de inchidere lead (zile)
Indeplinire buget vanzari (%)
Nivel incadrare in marja bruta bugetata (%)
Rata de conversie a lead-urilor in clienti (%)
Vanzari medii la 100 de clienti
Pondere clienti activi (%)
Pondere clienti noi (%)
Pondere clienti tinta contactati (%)
Procent valoare creante clienti mai vechi de x zile (%)
Rata retentie clienti (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cota de piata absoluta (%)
Cota de piata relativa (%)
Evolutie cifra afaceri fata de perioada anterioara (pe grupa X sau total) (%)
Grad de concentrare portofoliu clienti (%)
Marja bruta (%)
Pondere clienti neprofitabili (%)
Pondere vanzari clienti noi (%)
Rata de inchidere leaduri (%)
Rata profitului net (%)
Valoare pierdere medie pe client (RON)
Valoare profit mediu pe client (RON)
Vanzare medie pe client (RON)
FORMULE INDICATORI SOLUTIE PERSONALIZATA

CALITATE

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de eliminare erori/proces (%)
Grad de implicare a angajatilor in imbunatatirea proceselor (%)
Grad de realizare a controalelor de audit planificate (%)
Nr mediu de arii de imbunatatire pe proces
Nr mediu de schimbari de optimizare pe proces
Nr mediu probleme pe proces
Procent idei de optimizare implementate (%)
Procent masuri corective (%)
Procent masuri preventive (%)
Procent procese optimizate (%)
Timp mediu de rezolvare actiune preventiva (zile)
Timp mediu de rezolvare actiune reactiva (zile)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Evaluarea calitatii la nivelul clientilor
Evolutie nr de mediu de probleme pe proces (%)
Evolutie nr procese optimizate (%)
Indicatori de performanta indepliniti (%)
Procent probleme similare cu frecventa X (%)
Procent reclamatii clienti pe motiv de calitate (%)
Raport cheltuieli intretinere preventiva vs intretinere reactiva (%)
Timp mediu intre defectiuni (zile)

ASISTENTA CLIENTI

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de pierdere a loialitatii clientilor (%)
Durata medie de follow-up (unitati de timp)
Durata medie rezolvare reclamatii clienti (zile)
Grad de contactare clienti potentiali (%)
Pondere clienti din baza fara date contact complete (%)
Pondere reclamatii rezolvate (%)
Procent facturi neconforme (%)
Timp mediu de raspuns la solicitari
Timp mediu petrecut in interactiunea cu clientul
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Durata medie de manifestare a interesului clientilor contactati (zile)
Feedback negativ din partea clientilor
Grad de satisfactie a stakeholderilor (evaluare)
Gradul de succes in fidelizare (%)
Nivelul de satisfactie al clientilor (scor evaluare)
NPS (Net Promoter Score)
Nr mediu de reclamatii pe client activ
Nr mediu solicitari pe angajat departament
Pondere clienti activi cu reclamatii (%)
Timpul de raspuns la solicitare de oferta

MANAGEMENT DE PROIECT

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de incadrare in durata prestabilita a activitatilor (%)
Nr mediu de activitati pe proiect/ program
Nr mediu de livrabile pe proiect/ program
Nr mediu de obiective pe proiect/ program
Nr mediu de proiecte/manager de proiect
Nr proiecte gestionate de organizatie
Pondere proiecte inchise in parametrii bugetati (timp si bani) (%)
Procent proiecte cu revizuire post-implementare (%)
Procent proiecte fara intarzieri pe parcursul derularii (%)
Timp mediu de raspuns la solicitari externe (ore)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Abaterea de la graficul de timp planificat la nivel de proiect (%)
Grad de abatere de la bugetul planificat la nivel de proiect (%)
Grad ocupare departament in activitati de management de proiect (%)
Nivel de satisfactie al beneficiarilor de livrabile (scor evaluare)
Nivel de satisfactie stakeholderi ai proiectului (scor evaluare)
Nr mediu de actiuni interdependente derulate simultan
Pondere activitati cu status intarziat (%)
Pondere proiecte cu obiective indeplinite (%)
Pondere proiecte profitabile (%)

FINANCIAR

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata de rotatie a creantelor (zile)
Incadrare in buget cheltuieli (%)
Procent creante clienti iesite din scadenta (%)
Procent creante iesite din scadenta cu mai mult de x zile (%)
Procent rapoarte financiare corecte si trimise in termen (%)
Procent raportari finalizate in timp planificat (%)
Procent timp alocat rapoartelor adhoc pentru suport decizional (%)
Termen mediu incasari de la clienti (zile)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Castig inainte de dobanzi, taxe, depreciere, amortizare (EBITDA)
Grad de indatorare (%)
Lichiditate imediata (%)
Marja profitului NET (%)
Pondere clienti din portfoliu cu plafonul de creditare depasit
Pondere cost externalizare servicii financiare (%)
Pondere costuri salariale in cifra de afaceri (%)
Ponderea incasarilor in total vanzari (%)
Prag de rentabilitate
Productivitatea activitatii de vanzare
Productivitatea activitatii totale
Rata generala de solvabilitate (%)

RISC & CONFORMITATE

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de la identificarea riscului la elaborarea solutiei (zile)
Evolutie nr Initiative de imbunatatire a controlului intern fata de perioada anterioara (%)
Grad de acoperire cu planuri de contingenta (%)
Grad de actualizare politici si proceduri (%)
Nivel de conformitate teste de audit (%)
Nr mediu de Analize de risc efectuate pe proces
Nr mediu de cazuri de nerespectare a procedurilor pe angajat
Nr mediu riscuri identificate pe proces (cu impact major asupra afacerii)
Procent probleme identificate fara plan de actiune aferent (%)
Procent riscuri cu planuri de contracarare definite (%)
Procent riscuri noi identificate si tratate (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Evolutie nr incidente normative (%)
Grad de abatere de la bugetul de contingenta planificat (%)
Numar initiative de contracarare a riscului implementate in perioada de raportare
Pondere costuri cu autorizatii si licente in total costuri (%)
Pondere costuri cu autorizatii si licente in total vanzari (%)
Pondere costuri de contingenta in total costuri (%)
Pondere costuri de contingenta in total vanzari (%)
Procent personal calificat in Managementul Riscului
Valoare medie cheltuieli/angajat pentru traininguri de Managementul Riscului

HR

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de angajare (zile)
Grad de incadrare a personalului in activitati productive (%)
Grad de ocupare a posturilor (%)
Grad de promovare a angajatilor (%)
Nivel de utilizare a cursurilor e-learning (%)
Nr interviuri angajare
Nr mediu de traininguri pe angajat
Pondere cheltuieli de training in buget HR (%)
Procent recrutari realizate in intervalul de timp alocat (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cost mediu pe angajat
Cost mediu training / angajat
Evolutia ratei de retentie a angajatilor (%)
Fluctuatia angajatilor (%)
Grad de satisfactie a angajatilor (scor evaluare)
Indicele de Stabilitate a Fortei de Munca (%)
Numar de solicitari de angajare
Pondere cheltuieli de personal in cifra de afaceri (%)
Pondere costuri cu bonusuri si prime in total chetuieli cu salariile (%)
Procent angajati cu nivel superior de performanta (%)
Procent pozitii vacante in structura organizatiei (%)

IT

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de rezolvare task-uri (%)
Grad de externalizare servicii IT (%)
Grad de ocupare personal IT pentru intretinere solutii existente (%)
Grad utilizare servicii IT (%)
Procent back-up reusite (%)
Procent defectiuni/ deteriorari IT nerezolvate (%)
Procent incidente IT rezolvate in timpul agreat (%)
Procent sisteme informatice care au plan de urgenta (%)
Procent sisteme IT cu programe anti-virus (%)
Procent sisteme IT upgradate (%)
Timp mediu de raspuns la solicitari de tip x (unitati de timp)
Timp mediu de realizare interventie reactiva (unitati de timp)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Nr mediu de incidente IT pe utilizator
Pondere cheltuieli cu investitii IT (%)
Pondere costuri de intretinere echipamente IT (%)
Procent incidente IT cu impact in activitatea companiei (%)
Procent utilizatori afectati de caderile de retea (%)
Valoare medie cheltuieli IT pe angajat (RON)
Valoare medie cheltuieli IT pe utilizator (RON)
Variatie nr incidente care necesita service software (%)

RESPONSABILITATE SOCIALA (CSR)

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de reciclare a deseurilor (%)
Grad de sustinere cauze sociale (%)
Pondere angajati de sex feminin in totalul angajatilor (%)
Pondere angajati din randul minoritatilor etnice in totalul angajatilor (%)
Pondere personal care a urmat cursuri de mediu (%)
Procent initiative sociale in derulare (%)
Procent personal de sex feminin in pozitii de top si middle management (%)
Procent proiecte sociale in parteneriat cu organizatii non-profit (%)
Valoare fonduri stranse pe angajat (RON)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Acoperirea mediatica a initiativelor CSR
Deschiderea catre voluntariat a angajatilor (ore/angajat)
Gradul de satisfactie al comunitatii legat de campaniile sociale (scor evaluare)
Gradul de satisfactie al stakeholderilor legat de campaniile sociale (scor evaluare)
Instruirea CSR a angajatilor
Ponderea cheltuielilor CSR in total costuri (%)
Procent proiecte curente care protejeaza mediul (%)

KPI & KRI SPECIFICI

ADMINISTRATIE LOCALA AGRICULTURA AUDIT & CONTABILITATE CARNE - PRODUCTIE & PROCESARE CONSTRUCTII CONSULTANTA JURIDICA CONSULTANTA MANAGEMENT ENERGIE FARMA DISTRIBUTIE FARMA PRODUCTIE INDUSTRIA EXTRACTIVA IMOBILIARE INVATAMANT LACTATE PRODUCTIE & PROCESARE MEDIA & PUBLICITATE PUBLISHING RECRUTARE & EXECUTIVE SEARCH RETAIL SERVICII MEDICALE PRIVATE TELECOMUNICATII TEXTILE PRODUCTIE TEXTILE RETAIL TRAINING TRANSPORTURI TURISM SI CALATORII
Register New Account
Reset Password
Shopping cart