KPI – KRI: SERVICII MEDICALE PRIVATE

  1. Indicatorii de Performanta (Key Performance Indicators) reflecta elemente operationale privitoare la modul in care se desfasoara activitatea unei companii, cat de bine realizeaza aceasta ceea ce este necesar pentru atingerea rezultatelor dorite. Prin urmare ei trebuie sa analizeze zonele care conduc in mod direct afacerea spre obiectivele stabilite si nu se refera la a masura obiective finale, ci la performanta actiunilor precise care conduc la atingerea acestora.
  2. Indicatorii de Rezultat (Key Results Indicators) ofera o imagine de ansamblu asupra rezultatelor actiunilor, asupra progreselor realizate in atingerea obiectivelor companiei, indicand doar efectele masurilor aplicate, nu si cauzele acestora.

Este importanta urmarirea obiectivelor finale, prin stabilirea Indicatorilor de Rezultat, insa nu se va putea sti ce anume a determinat/ impiedicat atingerea obiectivelor daca nu sunt monitorizate activitatile necesare indeplinirii lor; iar pentru aceasta este nevoie de stabilirea Indicatorilor de Performanta. Prin corelarea KRI cu KPI se poate obtine o imagine a relationarilor intre diferite activitati realizate zilnic si efectele lor.

INDICATORII PREZENTATI MAI JOS AU CARACTER RELATIV GENERAL, PENTRU A ASIGURA UN NIVEL EXTINS DE APLICABILITATE !

SERVICII MEDICALE PRIVATE

OPERATIONAL

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie consultatie (min)
Nr pacienti/asistenta
Nr pacienti/medic
Procentaj ambulante cu echipament medical performant (%)
Procentaj cazuri de intarziere ambulante la solicitari (%)
Timpul mediu de intarziere fata de ora programata (min)
Timpul mediu de sosire a ambulantei la solicitari (ore)
Timpul mediu petrecut in Camera de Urgenta/caz (ore)
Vechimea medie a echipamentelor din dotare cu valoare de achizitie peste X Mii EUR
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Grad de ocupare al medicilor (%)
Mortalitatea pacientilor (%)
Nr consultatii / mp suprafata operationala
Procentaj cazuri de schimbare favorabila a tratamentului (%)
Rata complicatiilor (%)
Rata de ocupare a paturilor de spital (%)
Venit (Profitul net)/pat de spital
Venit mediu/doctor
Venit mediu/pacient (consultatie)

CEO

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Evolutia venitului mediu / angajat (%)
Grad de implementare a initiativelor strategice (%)
Nivel de crestere a performantei companiei (%)
Nivel de descrestere a performantei companiei (%)
Nivel de incadrare in rentabilitatea bugetata (%)
Nivel de urmarire a obiectivelor strategice (%)
Nivel incadrare in cifra de afaceri bugetata (%)
Randamentul investitiilor - ROI (%)
Timpul mediu de rezolvare a problemelor de management
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cifra de afaceri medie pe pacient (RON)
Cota de piata absoluta (%)
Cota de piata relativa (%)
EBITDA (%)
Evolutia cifrei de afaceri (%)
Evolutie nr de clienti noi fata de perioada anterioara (%)
Grad concentrare portofoliu clienti (x% vanzari)
Grad concentrare portofoliu servicii (x% vanzari)
Grad de cunoastere a brand-ului (%)
Grad de indatorare (%)
Nivelul de satisfactie a angajatilor (scor evaluare)
Nivelul de satisfactie a clientilor (scor evaluare)
Procent obiective indeplinite (%)
Procent proiecte profitabile (%)
Profit net mediu pe angajat (RON)
Profit net mediu pe client (RON)
Rata profitului net (%)
FORMULE INDICATORI SOLUTIE PERSONALIZATA

MARKETING

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Eficienta efortului de marketing (%)
Evolutie nr campanii de atragere clienti noi fata de perioada anterioara (%)
Evolutie nr campanii de fidelizare a beneficiarilor de servicii medicale private fata de perioada anterioara (%)
Evolutie vanzari pe categorie servicii ca efect al campaniei (%)
Pondere clienti / categorie serviciu (%)
Nr campanii de marketing pe canale media
Nr de iesiri PR pe perioada
Nr campanii de promovare
Numarul de instrumente folosite pentru comunicarea mesajelor companiei
Participari la evenimente de profil
Procent clienti noi adusi prin campanii de atragere (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Evolutia numarului de vizualizarii a paginii web a firmei (%)
Grad de cunoastere a brand-ului (scor evaluare)
Grad de realizare evenimente media planificate (%)
Nivelul de satisfactie al clientilor care asigura x % din vanzari (scor evaluare)
Pondere canal media in total cheltuieli de campanie (%)
Procent lead-uri atrase in urma campaniei de marketing (%)
Randament investitii de marketing (%)
Rata de respingere (%)

SOCIAL MEDIA

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Aprecieri ale PROSPECTILOR pentru postarile din social media, pe canal social media
Aprecieri noi ale paginilor social media
CPA (cost pe achizitie sau cost pe actiune)
Evolutia bugetului de social media
Nr postari organice in social media
Nr postari sponsorizate in social media
ROI (return of investment) pentru canalele social media (%)
Structura efortului de Social Media (%)
Timp mediu de raspuns la postari social media
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Indice de comparabilitate in social media cu competitia directa
Mentionari de brand in retelele social media
Nivelul mediu de impact al postarilor pe canal social media
Numarul mediu de vizualizari pe postare social media
Numarul persoanelor care urmaresc canalul X de social media
Pondere trafic din social media (%)
Rata comentariilor (%)
Rata de amplificare a postarilor (%)
Rata de click pe postare (%)
Rata de crestere a audientei (%)
Rata de engagement a prospectilor
Rata de retentie a fanilor in social media (%)
Rentabilitatea costurilor de postare (%)

VANZARI

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Servicii decontate CNAS (%)
Indeplinire buget vanzari (%)
Nivel incadrare in marja bruta bugetata (%)
Nr mediu servicii vandute pe client
Pondere clienti noi (%)
Procent valoare creante clienti mai vechi de x zile (%)
Rata retentie clienti (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cota de piata absoluta (%)
Cota de piata relativa (%)
Evolutie cifra afaceri fata de perioada anterioara (pe categorie de servicii sau Total) (%)
Marja bruta (%)
Rata de inchidere leaduri (%)
Rata profit pe canal de vanzare/categorie de servicii (%)
Vanzare medie pe client (RON)
FORMULE INDICATORI SOLUTIE PERSONALIZATA

CALITATE

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de eliminare erori/proces (%)
Grad de implicare a angajatilor in imbunatatirea proceselor (%)
Grad de realizare a controalelor de audit planificate (%)
Nr mediu de arii de imbunatatire pe proces
Nr mediu de schimbari de optimizare pe proces
Nr mediu probleme pe proces
Procent idei de optimizare implementate (%)
Procent masuri corective (%)
Procent masuri preventive (%)
Procent procese optimizate (%)
Timp mediu de rezolvare actiune preventiva (zile)
Timp mediu de rezolvare actiune reactiva (zile)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cost mediu de intretinere pe echipament (RON)
Evaluarea calitatii la nivelul pacientilor
Evolutie nr de mediu de probleme pe proces (%)
Evolutie nr procese optimizate (%)
Indicatori de performanta indepliniti (%)
Pondere costuri de intretinere in costul echipamentelor (%)
Procent probleme similare cu frecventa X (%)
Procent reclamatii pacienti pe motiv de calitate (%)
Raport cheltuieli intretinere preventiva vs intretinere reactiva (%)

ASISTENTA CLIENTI

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Contributie actiuni call center in (re)vanzari (%)
Durata medie de follow-up (unitati de timp)
Grad de contactare clienti potentiali (%)
Nr chestionare de satisfactie aplicate pacientilor
Pondere reclamatii rezolvate (%)
Procent reclamatii clienti rezolvate in max 50 de zile
Timp mediu petrecut in interactiunea cu pacientul
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Feedback negativ din partea beneficiarilor de servicii medicale
Grad de satisfactie a stakeholderilor (evaluare)
Nivelul de satisfactie al beneficiarilor de servicii medicale (scor evaluare)
NPS (Net Promoter Score)
Nr mediu de reclamatii pe pacient
Pondere pacienti cu reclamatii (%)
Timpul de raspuns la solicitare de oferta

MANAGEMENT DE PROIECT

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de incadrare in durata prestabilita a activitatilor (%)
Nr mediu de activitati pe proiect/ program
Nr mediu de livrabile pe proiect/ program
Nr mediu de obiective pe proiect/ program
Nr mediu de proiecte/manager de proiect
Nr proiecte gestionate de organizatie
Pondere proiecte inchise in parametrii bugetati (timp si bani) (%)
Procent proiecte cu revizuire post-implementare (%)
Procent proiecte fara intarzieri pe parcursul derularii (%)
Timp mediu de raspuns la solicitari externe (ore)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Abaterea de la graficul de timp planificat la nivel de proiect (%)
Grad de abatere de la bugetul planificat la nivel de proiect (%)
Grad ocupare departament in activitati de management de proiect (%)
Nivel de satisfactie al beneficiarilor de livrabile (scor evaluare)
Nivel de satisfactie stakeholderi ai proiectului (scor evaluare)
Nr mediu de actiuni interdependente derulate simultan
Pondere activitati cu status intarziat (%)
Pondere proiecte cu obiective indeplinite (%)
Pondere proiecte profitabile (%)

FINANCIAR

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata de rotatie a creantelor (zile)
Incadrare in buget cheltuieli (%)
Procent rapoarte financiare corecte si trimise in termen (%)
Procent raportari finalizate in timp planificat (%)
Procent timp alocat rapoartelor adhoc pentru suport decizional (%)
Termen mediu incasari de la clienti (zile)
Valoarea fondurilor alocate cercetarii (RON)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Castig inainte de dobanzi, taxe, depreciere, amortizare (EBITDA)
Grad de indatorare (%)
Lichiditate imediata (%)
Marja profitului NET (%)
Pondere cost externalizare servicii financiare (%)
Pondere costuri salariale in cifra de afaceri (%)
Prag de rentabilitate
Productivitatea activitatii medicale
Rata generala de solvabilitate (%)

RISC & CONFORMITATE

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de la identificarea riscului la elaborarea solutiei (zile)
Evolutie nr Initiative de imbunatatire a controlului intern fata de perioada anterioara (%)
Grad de acoperire cu planuri de contingenta (%)
Grad de actualizare politici si proceduri (%)
Nivel de conformitate teste de audit (%)
Nr mediu de cazuri de nerespectare a procedurilor pe angajat
Procent probleme identificate fara plan de actiune aferent (%)
Procent riscuri cu planuri de contracarare definite (%)
Procent riscuri noi identificate si tratate (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Evolutie nr incidente normative (%)
Grad de abatere de la bugetul de contingenta planificat (%)
Numar initiative de contracarare a riscului implementate in perioada de raportare
Pondere costuri cu autorizatii si licente in total costuri (%)
Pondere costuri cu autorizatii si licente in total vanzari (%)
Pondere costuri de contingenta in total costuri (%)
Pondere costuri de contingenta in total vanzari (%)
Procent personal calificat in Managementul Riscului
Valoare medie cheltuieli/angajat pentru traininguri de Managementul Riscului

HR

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Durata medie de angajare (zile)
Grad de ocupare a posturilor (%)
Grad de promovare a angajatilor (%)
Nivel de utilizare a cursurilor e-learning (%)
Nr interviuri angajare
Nr mediu de traininguri pe angajat
Pondere cheltuieli de training in buget HR (%)
Procent recrutari realizate in intervalul de timp alocat (%)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Cost mediu pe angajat
Cost mediu training / angajat
Evolutia ratei de retentie a angajatilor (%)
Fluctuatia angajatilor (%)
Grad de satisfactie a angajatilor (scor evaluare)
Indicele de Stabilitate a Fortei de Munca (%)
Numar de solicitari de angajare
Pondere cheltuieli de personal in cifra de afaceri (%)
Pondere costuri cu bonusuri si prime in total chetuieli cu salariile (%)
Procent angajati cu nivel superior de performanta (%)
Procent pozitii vacante in structura organizatiei (%)

IT

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de externalizare servicii IT (%)
Grad de ocupare personal IT pentru intretinere solutii existente (%)
Procent defectiuni/ deteriorari IT nerezolvate (%)
Procent incidente IT rezolvate in timpul agreat (%)
Procent sisteme informatice care au plan de urgenta (%)
Procent sisteme IT cu programe anti-virus (%)
Procent sisteme IT upgradate (%)
Timp mediu de raspuns la solicitari de tip x (unitati de timp)
Timp mediu de realizare interventie reactiva (unitati de timp)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Nr mediu de incidente IT pe utilizator
Pondere cheltuieli cu investitii IT (%)
Pondere costuri de intretinere echipamente IT (%)
Procent incidente IT cu impact in activitatea companiei (%)
Procent utilizatori afectati de caderile de retea (%)
Valoare medie cheltuieli IT pe angajat (RON)
Valoare medie cheltuieli IT pe utilizator (RON)
Variatie nr incidente care necesita service software (%)

RESPONSABILITATE SOCIALA (CSR)

NUME INDICATOR DE PERFORMANTA
Grad de sustinere cauze sociale (%)
Pondere angajati de sex feminin in totalul angajatilor (%)
Pondere angajati din randul minoritatilor etnice in totalul angajatilor (%)
Procent initiative sociale in derulare (%)
Procent personal de sex feminin in pozitii de top si middle management (%)
Procent proiecte sociale in parteneriat cu organizatii non-profit (%)
Valoare fonduri stranse pe angajat (RON)
NUME INDICATOR DE REZULTAT
Acoperirea mediatica a initiativelor CSR
Deschiderea catre voluntariat a angajatilor (ore/angajat)
Gradul de satisfactie al comunitatii legat de campaniile sociale (scor evaluare)
Gradul de satisfactie al stakeholderilor legat de campaniile sociale (scor evaluare)
Instruirea CSR a angajatilor
Ponderea cheltuielilor CSR in total costuri (%)
Procent achizitii de la furnizorii locali (%)
Procent proiecte curente care protejeaza mediul (%)

KPI & KRI SPECIFICI

ADMINISTRATIE LOCALA AGRICULTURA AUDIT & CONTABILITATE CARNE - PRODUCTIE & PROCESARE CONSTRUCTII CONSULTANTA JURIDICA CONSULTANTA MANAGEMENT ENERGIE FARMA DISTRIBUTIE FARMA PRODUCTIE INDUSTRIA EXTRACTIVA IMOBILIARE INVATAMANT LACTATE PRODUCTIE & PROCESARE MEDIA & PUBLICITATE PUBLISHING RECRUTARE & EXECUTIVE SEARCH RETAIL SERVICII MEDICALE PRIVATE TELECOMUNICATII TEXTILE PRODUCTIE TEXTILE RETAIL TRAINING TRANSPORTURI TURISM SI CALATORII
Register New Account
Reset Password
Shopping cart